ജി വി എച്ച് എസ് എസ് സ്പോർട്സ് കണ്ണൂർ

1976ൽ ആരംഭിച്ച കണ്ണൂരിലെ സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂളിൽ പ്ലസ് ടു വരെ വിവിധ ക്ലാസുകളിലായി 190 പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പി ടി ഉഷ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു, അക്കാലത്ത് സ്‌കൂളിലെ പരിശീലകൻ ഒ എം നമ്പ്യാർ ആയിരുന്നു. നേരത്തെ മിക്സഡ് സ്കൂളായിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂളാണ്. 6 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാപനമാണിത്. G.O (MS). No.3 /2017/S&YA Dtd.13/2/2017 ജി വി രാജ സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂളിൻ്റെയും കണ്ണൂർ സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂളിൻ്റെയും അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് നിയന്ത്രണം അവരെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സ്‌പോർട്‌സ് & യൂത്ത് അഫയേഴ്‌സ് ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, ഫുട്‌ബോൾ, വോളിബോൾ, ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോൾ, ഗുസ്തി, തായ്‌ക്വോണ്ടോ എന്നിവയാണ് കണ്ണൂർ സ്‌പോർട്‌സ് ഡിവിഷനിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

GET IN TOUCH