സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ തൃശൂർ

വാർഷിക അടങ്കൽ പദ്ധതിയിൽ കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനുടേതിന് സമാനമായി സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഈ വർഷം 2020, കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത്, സ്‌പോർട്‌സ് & യൂത്ത് അഫയേഴ്‌സ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തൃശ്ശൂർ സ്‌പോർട്‌സ് ഡിവിഷനായ തൃശ്ശൂരിലെ ഗവൺമെന്റ് എച്ച്എസ്എസ് കുന്നംകുളത്ത് ഒരു അധിക സ്‌പോർട്‌സ് ഡിവിഷൻ മാത്രം ആരംഭിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. .

കുന്നംകുളം തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് എച്ച്എസ്എസിൽ 24 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 13 ക്ലാസ് മുറികളുണ്ട്. അഞ്ച് ക്ലാസ് മുറികളുടെ പ്രവൃത്തി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. ആറ് പുതിയ ക്ലാസ് മുറികൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അനുമതിയും ലഭിച്ചു. 8, 9 ക്ലാസുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഗാലറിയോടു കൂടിയ ഗ്രാസ് ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടും ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനമുള്ള 400 മീറ്റർ ട്രാക്കും 84-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന 12 വലിയ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് റൂമുകളുള്ള ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയവും ലഭ്യമാണ്.

സ്‌പോർട്‌സ് ആൻഡ് യൂത്ത് അഫയേഴ്‌സ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇതിനകം 5 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് പ്രകൃതിദത്ത ഗ്രാസ് ടർഫ് ഗ്രൗണ്ട് വികസിപ്പിക്കുകയും ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം മെച്ചപ്പെടുത്തിയതുൾപ്പെടെ സ്‌കൂളിൽ മറ്റ് അനുബന്ധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2020 സെപ്റ്റംബർ 28 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പ്രവൃത്തികൾ അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

നിലവിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന എഇഒ ഓഫീസ് താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, ഇതിന് നവീകരണം ആവശ്യമാണ്. ബാഡ്മിന്റണിനും ഫുട്‌ബോളിനുമുള്ള രണ്ട് ഇടത്തരം ഗ്രൗണ്ടുകൾ സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കും. മുനിസിപ്പൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം തടികൊണ്ടുള്ള കോർട്ടും ബാസ്കറ്റ് ബോൾ മത്സരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും. 5 ഏക്കറിലധികം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്ഥലം സ്പോർട്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനോ പുതിയ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അനുബന്ധ വികസനങ്ങൾക്കോ ലഭ്യമാണ്. ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ രണ്ട് നീണ്ട ഹാളുകൾ മെസ് ഹാളായി ഉപയോഗിക്കും, നിർമ്മാണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം

“Scientific Sports Training Through Systematic Approach “

മൂല്യങ്ങൾ

ഗവ. ജി.വി രാജ സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിളെ കായിക ചാമ്പ്യന്മാരായി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം

  • ബഹുമാനം
  • സമഗ്രത
  • ഉത്തരവാദിത്തം
  • മികവ്

ലക്ഷ്യം

മധ്യകേരളത്തിലെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചിട്ടയായ സമീപനത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രീയ കായിക പരിശീലനം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്‌കൂളാണ് തൃശൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ. നിലവിൽ കായിക യുവജനകാര്യാലയത്തിന് കീഴിലാണ് സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ കണ്ണൂർ, സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ തൃശൂർ, ജി വി രാജ സ്കൂൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2012ലെ കേരള സർക്കാരിന്റെ കായിക നയം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് മേഖലകളിലായി മൂന്ന് കായിക പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം

നിലവിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് (ഡിപിഐ) കീഴിൽ 5 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കീമിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കീമിലും 11, 12 ക്ലാസുകളുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ എച്ച്എസ്എസാണ് തൃശൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ. അതിനാൽ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ട്, ഒരു ഡിവിഷൻ യു പി വിഭാഗത്തിൽ മറ്റൊന്ന് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലാണ് (30 വിദ്യാർത്ഥികൾ x 1 ഡിവിഷൻ x 2 ക്ലാസുകൾ = 60 വിദ്യാർത്ഥികൾ).

GET IN TOUCH