1.) ചെ ഇന്റർനാഷണൽ ചെസ്സ് ഫെസ്‌റ്റിവൽ - 2023

പ്രോഗ്രാം വിശദാംശങ്ങൾ

ആദ്യ കിരീടം കേരളം സ്വന്തമാക്കി

ജിഎം എസ് എൽ നാരായണൻ, ഐഎം ജുബിൻ ജിമ്മി, ഡബ്ല്യു ഐ എം നിമ്മി എ ജോർജ്, ഫിഡെ മാസ്റ്റർ ഗൗതം കൃഷ്ണ എച്ച് എന്നിവരടങ്ങുന്ന കേരള ക്വാർട്ടറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ആദ്യ ചെ അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ക്യൂബിയൻ ടീമിനെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പോയിന്റിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി കിരീടം നേടി. കേരളം 42.5 പോയിന്റ് നേടിയപ്പോൾ ക്യൂബക്കാർക്ക് 37.5 പോയിന്റാണ് നേടാനായത്.

നവംബർ 16 മുതൽ 20 വരെ തിരുവനതപുരത്ത് രാജ്യാന്തര ചെസ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തി കേരളവും ക്യൂബയും കായികരംഗത്ത് കൈകോർക്കുന്നു. ക്യൂബയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ്: കാർലോസ് ഡാനിയേൽ അൽബർനാസ്, എലിയർ മിറാൻഡ മെസ, ഡിലൻ ഇസിഡ്രോ ബെർഡെയ്‌സ്, ലിസാന്ദ്ര ഓർദാസ് വാൽഡെസ്, ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് പ്രഗ്യാനന്ദ, എസ് എൽ നാരായണൻ, നിഹാൽ സരിൻ, ആർ ബി രമേഷ് എന്നിവർ പരസ്പരം മത്സരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്യൂബ സന്ദർശനത്തെ തുടർന്നാണ് കേരള ക്യൂബ "ചെ" ഇന്റർനാഷണൽ ചെസ്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ, 2023 എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത്. സന്ദർശന വേളയിൽ നടന്ന ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ ഈ ഫെസ്‌റ്റിവൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

ചെ ഇന്റർനാഷണൽ ചെസ്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2023 നവംബർ 16-ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും 4 ദിവസങ്ങളിലായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വിജയകരമായി നടത്തുകയും 2023 നവംബർ 20-ന് ഹയാത്ത് റീജൻസി തിരുവനന്തപുരത്ത് വിജയകരമായി സമാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

2.) കായികഭവന്റെ തറക്കല്ലിടൽ - 2023

കായിക ഭവന്റെ തറക്കല്ലിടൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. വി.അബ്ദുറഹിമാൻ 25/10/2023 ന് നിർവഹിച്ചു.

3.) മാസ് സ്‌പോർട്‌സ് കൾച്ചറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പ് - 2023

കേരള സർക്കാരിന്റെ കായിക യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് 2023 സെപ്തംബർ 25, 26 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്തെ SAI, LNCPE യിൽ മാസ് സ്‌പോർട്‌സ് കൾച്ചറിനെക്കുറിച്ച് 2 ദിവസത്തെ ശിൽപശാല നടത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ കായിക പദ്ധതികളുടെ സംയോജനം, മൈക്രോ ലെവൽ പ്ലാനിംഗ് & എക്‌സിക്യൂഷൻ എന്നിവയിലാണ് ശിൽപശാല പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.

GET IN TOUCH