65-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫലങ്ങൾ – 2023

1. ജി വി രാജ സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂൾ ഫലങ്ങൾ

Sl No. പേര് ഇവന്റ് മെഡൽ
1. ഫെമിക്സ് റിജേഷ് ലോങ് ജമ്പ് സ്വർണ്ണം
2. ഫെമിക്സ് റിജേഷ് 4*100m റിലേ സ്വർണ്ണം
3. അഷ്ഫാഖ് 400m ഹർഡിൽസ് സ്വർണ്ണം
4. അഷ്ഫാഖ് 400m വെള്ളി
5. ആരോമൽ ഉണ്ണി 400m വെള്ളി
6. അശ്വിൻ കൃഷ്ണ ഹൈ ജമ്പ് വെള്ളി
7. അശ്വന്ത് കെ.പി.വി ലോങ് ജമ്പ് വെള്ളി
8. ശ്രീഹരി 80m  ഹർഡിൽസ് വെള്ളി
9. ജിൽഷ ജിനിൽ 100m വെള്ളി
10. നിഹാൽ ഹാമർ ത്രോ വെങ്കലം
11. ലിജി സാറ 4*400m റിലേ വെങ്കലം
12. ശ്രീലക്ഷ്മി 4*400m റിലേ വെങ്കലം
13. അലീന ഷിജു 4*400m റിലേ വെങ്കലം
14. മിൻഹാജ് 4*100m റിലേ സ്വർണ്ണം
15. രെഹ്ന രഘു 200m വെങ്കലം
16. രെഹ്ന രഘു 4*100m റിലേ വെങ്കലം
17. അനന്യ കൃഷ്ണൻ 4*100m റിലേ വെങ്കലം

2.സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ കണ്ണൂർ ഫലങ്ങൾ

Sl No. പേര് ഇവന്റ് മെഡൽ
1. ഗോപിക ഗോപി 3000m സ്വർണ്ണം
2. അഞ്ജന സാബു 400m ഹർഡിൽസ് വെങ്കലം
3. ദേവശ്രീ ടി.വി 100 m സ്വർണ്ണം
4. ദേവശ്രീ ടി.വി 200m സ്വർണ്ണം
5. ദേവശ്രീ ടി.വി 80m ഹർഡിൽസ് സ്വർണ്ണം
6. ദേവശ്രീ ടി.വി 4*100m റിലേ സ്വർണ്ണം
7. വൈഗ പ്രജീഷ് 4*100m റിലേ സ്വർണ്ണം
7. വൈഗ പ്രജീഷ് 200m വെങ്കലം
7. വൈഗ പ്രജീഷ് 400m വെങ്കലം
8. അഭിരാമി വി.ബി ഹൈ ജമ്പ് സ്വർണ്ണം

3.സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ തൃശൂർ ഫലങ്ങൾ

Sl No. പേര് ഇവന്റ് മെഡൽ
1. ബേസിൽ ബിജു 4*400m റിലേ വെങ്കലം
2. ശ്രീധർ സി.എസ് 4*400m റിലേ വെങ്കലം
GET IN TOUCH